elvan@elvan.com.tr

0212 592 32 00

Türkçe
  • Türkçe
  • English
  • عربى

Elvan Akademi

Elvan Akademi Temmuz 2013 de ilk faaliyetini gerçekleştiren grubumuzun ve paydaşlarımızın eğitim faaliyetlerini ve yetişmiş insan gücünü sağlamayı temel amaç edinen, bunu yaparken üniversite sanayi iş birliğini temelinde hareket eden bir yapıdır. İlk olarak geçen sene 20 üniversite öğrencisi yöneticilerimizden dersler almışlar, departmanlarda stajlarını gerçekleştirmişler ve proje gruplarına ayrılarak yenilikçi ürünler tasarlamışlardır.

Elvan Akademi

Elvan Akademi aynı zamanda aşağıdaki programları da organize eden bir oluşumdur :

  • Elvan Zeka Klübü
  • Elvan Forum
  • Elvan Staj Programları
  • Elvan Eğitim
  • Elvan Tedarikçi ve Müşteri Geliştirme Programları
  • Elvan Çalışan Geliştirme Programları