elvan@elvan.com.tr

0212 592 32 00

Türkçe
 • Türkçe
 • English
 • عربى

IK Politikası

Elvan Gıda İnsan kaynakları yönetimi, örgütte rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla;

 • Gerekli insan kaynağının sağlanması,
 • Personel istihdamı eğitimi ve geliştirilmesi,
 • Politika oluşturma,
 • Planlama,

Örgütleme, ve organizasyon Yönlendirme faaliyetlerini içeren rehber bir departmandır.

ELVAN GIDA SANAYİ  VE TİCARET A.Ş  İK POLİTİKALARI

Şirketin insan kaynakları politikaları ise 6 ana başlık altında toplanmış durumdadır:

 • Verimlilik 
 • Nitelikli işgücünü gruba kazandırma
 • Çalışanları geliştirme
 • Organizasyonu sistematize etmek
 • Adil ücretlendirme
 • Çalışanların bağlılığını ve motivasyonunu muhafaza etmek