Elvan Online

Intersweet Bilgi Güvenliği Politikası
INTERSWEET olarak;Faaliyet alanımız olan Atıştırmalık sektöründeki satışlarımızda; - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin şartlarını yerine getirerek Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi, etkinliğini sürdürmeyi ve sürekli iyileştirme faaliyetini devam ettirmeyi,- Yasal şartlar, sözleşmelerden doğan, üçüncü şahısların yükümlülüklerini ve müşteri şartlarını da göz önünde bulundurarak; mevcut ve oluşabilecek riskleri de dikkate almak yoluyla,- Bilgi Güvenliği gereksinimlerini karşılamayı,- Bünyemizde gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği’ni sağlamayı,- Tüm faaliyetlerin özellikle kritik iş süreçlerinin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,- Kuruluşumuz, müşterilerimiz ve hizmet aldığımız tüm firmalarda bilgiyi korumayı amaç edindik.Bu amaç doğrultusunda, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kapsamı ve sınırları; işlenen her türlü gizli / ticari / özel bilginin, Gizlilik / Bütünlük / Erişilebilirlik şartlarına bağlı kalınarak elde edilemezliğini sağlayacaktır.