Elvan Mağaza

Elvan Akademi

Elvan Akademi Temmuz 2013 de ilk faaliyetini gerçekleştiren grubumuzun ve paydaşlarımızın eğitim faaliyetlerini ve yetişmiş insan gücünü sağlamayı temel amaç edinen, bunu yaparken üniversite sanayi iş birliğini temelinde hareket eden bir yapıdır. İlk olarak geçen sene 20 üniversite öğrencisi yöneticilerimizden dersler almışlar, departmanlarda stajlarını gerçekleştirmişler ve proje gruplarına ayrılarak yenilikçi ürünler tasarlamışlardır.

Elvan Akademi aynı zamanda aşağıdaki programları da organize eden bir oluşumdur :

Elvan Zeka Klübü
Elvan Forum
Elvan Staj Programları
Elvan Eğitim
Elvan Tedarikçi ve Müşteri Geliştirme Programları
Elvan Çalışan Geliştirme Programları