Elvan Mağaza

Enerji Politikası
Enerji verimliliği politikaları, bir taraftan ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin sürdürülebilirliği ile doğrudan ilişkili olması diğer taraftan ise toplam sera gazı salımlarının azaltılmasında oynadığı kilit rol nedeniyle, hassasiyetle ele alınması gereken alanların başında gelmektedir.  Biz de ELVAN GIDA olarak;Faaliyet alanımız olan Atıştırmalık Sektöründe; Tüm süreçlerimizde Enerji Verimliliğini esas alarak, gelişen teknolojilerle sürekli iyileştirme yapacağımızı, Amaç ve Hedeflere ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynağı sağlayacağımızı,Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak tabi olduğumuz yürürlükteki yasal şartlar ve diğer gerekliliklere uyacağımızı,Çalışanlarımıza verilecek eğitimlerle enerji verimliliği ve kaynak kullanımına yönelik bilinç düzeylerini arttıracağımızı, Enerji verimli ürün ve servis hizmetleri satın alınmasını ve enerji performansımızı iyileştirecek tasarım faaliyetlerini destekleyeceğimizi taahhüt ederiz.