Elvan Mağaza

IK Politikası

Elvan Gıda İnsan kaynakları yönetimi, örgütte rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla;

Gerekli insan kaynağının sağlanması,
Personel istihdamı eğitimi ve geliştirilmesi,
Politika oluşturma,
Planlama,

Örgütleme, ve organizasyon Yönlendirme faaliyetlerini içeren rehber bir departmandır.

ELVAN GIDA SANAYİ  VE TİCARET A.Ş  İK POLİTİKALARI

Şirketin insan kaynakları politikaları ise 6 ana başlık altında toplanmış durumdadır:

Verimlilik
Nitelikli işgücünü gruba kazandırma
Çalışanları geliştirme
Organizasyonu sistematize etmek
Adil ücretlendirme
Çalışanların bağlılığını ve motivasyonunu muhafaza etmek