Elvan Mağaza

GIDA KAYBI ve İSRAF POLİTİKASI

ELVAN GIDA SAN. ve TİC. A.Ş. olarak;Değer zincirimizin satınalma, üretim, paketleme, depolama ve dağıtım aşamalarında oluşan gıda kaybının ve israfının ölçülmesi,Gıda Kaybı ve israfının azaltılması ve önlenmesi için hedefler ve eylem planlarının belirlenmesi,Bu hedeflerin sürekli iyileştirilerek izlenmesi,Gıda kaybı ve israfını önlemeye yardımcı olan yenilikçi çözümlerin belirlenmesi ve uygulanması için iş ortakları, akademi kuruluşları, STK'lar ve topluluklarımızla etkileşim kurulması,Gıda kaybı ve gıda israfının azaltılarak iklim üzerindeki etkilerinin azaltılması konusunda farkındalık yaratılması,Ve tüm bu çalışmalarımızda çalışanlarımız, ortaklarımız, tüketicilerimiz, müşterilerimiz ve ana paydaşlarımız ile birlikte ilgili yasa ve yükümlülüklere uygun olarak faaliyet göstereceğimizi beyan ederiz